Privacy

 Privacy Statement i.v.m. AVG

 

1. Bedrijfsgegevens
Mijn Stijl Fotografie (MSF)
Pastoor Gillisstraat 145a
5121 CD  Rijen
www.mijnstijlfotografie.nl
info@mijnstijlfotografie.nl
KvK 50324969

2. Identiteit van de onderneming
MSF is de grootste en bekendste opleider in de Benelux op het gebied van dierenfotografie. Iedere week worden er diverse cursussen of workshops gegeven voor beginnende en gevorderde fotografen die 100% gericht zijn op het fotograferen van honden, katten en paarden. Tevens worden er cursussen gegeven om te leren werken met verschillende  fotobewerkingsprogramma’s.

3. Welke gegevens worden verzameld
MSF ontvangt van iedereen die een cursus of workshop bij MSF volgt de benodigde gegevens. Deze gegevens worden door de klant verstrekt d.m.v. het invullen van een online inschrijvingsformulier. Dit bestaat uit naam, indien van toepassing bedrijfsnaam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

4. Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden
De persoonsgegevens worden op een lokale PC opgeslagen. Deze is alleen toegankelijk middels een password. De gegevens worden gebruikt om in contact met de klant te kunnen komen.
Tevens worden deze gebruikt om de klant later van informatie te kunnen voorzien over o.a. tijdstip en locatie waar de cursus of workshop plaats zal vinden.
De factuur zal naar het ontvangen e-mailadres worden gestuurd.
Na het invullen van het online inschrijfformulier, worden de persoonsgegevens automatisch opgeslagen op de externe server van beijesweb.nl.

Indien MSF een aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt, worden naam en e-mailadres bij MailChimp opgeslagen. De nieuwsbrief wordt verstuurd via MailChimp. De ontvangen gegevens worden gebruikt om je te informeren over nieuwe workshops en activiteiten. Ook kan het voorkomen dat MSF in deze nieuwsbrief vraagt om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van de workshops, cursussen of een andere activiteit. De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de inschrijving of op grond van een wettelijk voorschrift. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor marketing- of verkoopactiviteiten.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens.
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met medewerkers van MSF en de accountant van MSF.  Van alle klanten die een factuur van MSF ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in de financiële administratie bij e-boekhouden, Woocommerce en Sisow. Voor agenda maakt MSF gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Het versturen van foto’s en lesmateriaal gaat via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Het e-mailverkeer wordt lokaal en op de server van beijesweb.nl opgeslagen.

6. Bewaarduur van uw gegevens
De persoonsgegevens die MSF bezit, worden bewaard totdat degene tot wie deze gegevens behoren een verzoek bij MSF indient deze te verwijderen.

7. Cookies
MSF maakt gebruik van Google Analytics dat onder andere registreert hoe vaak www.mijnstijlfotografie.nl wordt bezocht. Hiervoor worden cookies gebruikt. Dit zijn kleine bestanden die door de computer worden gedownload. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

8. Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens
MSF neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van MSF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Tevens is de PC waarop de gegevens worden bewaard uitsluitend toegankelijk via een password.

9. Recht op intrekking van verleende toestemming
Na inschrijving is er toegang tot een persoonlijk account waar de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd. Hierbij bestaat het recht om de verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

10. Portretrecht
MSF behoudt zich het recht voor om foto’s gemaakt door MSF te plaatsen op de website www.mijnstijlfotografie.nl en social media.
Informatie m.b.t. portretrecht is te vinden op https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht

11. Recht om een klacht in te dienen
Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.